Go to Top
2022/02/08

Wedding Patt & Pae

หลายคู่เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นจัดงานเล็กๆ จัดกันแค่แขกญาติผู้ใหญ่ เป็นการจัดงานแต่งงานแบบ New Normal
มาชมภาพบรรยากาศส่วนนึงในงานกัน ยินดีกับทั้งคู่ด้วยครับ
#Fotobeing #ช่างภาพจันทบุรี #ช่างวีดีโอจันทบุรี 
หาช่างภาพงานแต่ง ช่างวีดีโองานแต่ง  พิื้นที่ จันทบุรี ตราด ระยอง 
Tel.087-099-2336 line id: 0870992336
SHARE