CloseLeftRight
 • ถ่ายภาพรับปริญญา

  Read more
 • PER-WEDDING

  add description

  Read more
 • ถ่ายภาพงานบวช

  add description

  Read more
 • ถ่ายภาพงานแต่ง

  add description

  Read more
 • ถ่าย Product สินค้า

  add description

  Read more
 • วีดีโอ PER-WEDDING

  add description

  Read more
 • PER-WEDDING ในแบบตัวคุณเอง

  add description

  Read more
 • VDO Cinema งานแต่งงาน

  add description

  Read more
 • ถ่ายรับปริญญาแบบกลุ่ม

  add description

  Read more
 • ถ่ายรับปริญญาแบบกลุ่ม

  add description

  Read more
ถ่ายภาพรับปริญญาPER-WEDDINGถ่ายภาพงานบวชถ่ายภาพงานแต่งถ่าย Product สินค้าวีดีโอ PER-WEDDINGPER-WEDDING ในแบบตัวคุณเองVDO Cinema งานแต่งงานถ่ายรับปริญญาแบบกลุ่ม ถ่ายรับปริญญาแบบกลุ่ม

Wedding Pooh and Tor Day

17.07.2016 พิธีมงคลสมรสของคุณชมพูและคุณต่อ จัดที่ห้องจุลมณี3 เป็นงานกลางๆเหมาะกำหรับบ่าวสาวที่มีงบประมาณระดับหนึ่งที่ต้องการความสวยงามและทางผมfotobeing
ได้มีโอกาศมาถ่าย Video แบบ Cinema ให้กับทางคุณชมพูและคุณต่อ และให้ช่างอีกคนช่วยเก็บบรรยากาศภาพนิ่งครับ ผมว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากที่เมื่อก่อนจะใช้ช่างภาพ2คน ตอนนี้ก็ใช้เป็น ช่างภาพ1คน วีดีโอ1คน
ก็สามารถจะเก็บบรรยากาศงานวันแต่งได้ครบถ้วนมากครับ เอาไว้ผ่านไปหลายๆปีก็จะมีทั้งภาพนิ่งและวีดีโอให้ชมกัน อย่าพูดยาวไปกว่านี้เลยครับ มาชมซีนีม่าคุณชมพูคุณต่อกัน
ต้องการช่างวีดีโอระยอง ช่างวีดีโอตราด ช่างวีดีโอชลบุรี ช่างวีดีโอจันทบุรี หรือจะเป็นถ่ายภาพนิ่งในพื้นที่ระยอง ชลบุรี ตราด จันทบุรี ก็รับถ่ายนะครับ

ติดต่อได้ที่เบอร์ 087-099-2336 โทรสอบถามได้ครับ

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*