Wedding Sirichat & Patara

พิธีจัดขึ้นที่โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี ช่วงgเช้า นำภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งมาให้ชมกันครับ

#Fotobeing หาช่างภาพ ช่างวีดีโอ Tel.087-099-2336 line id: djbeing


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *