ประเพณีแห่รอยพระพุทธบาทผ้า

บรรยากาศงานประเพณีแห่รอยพระพุทธบาทผ้า 14 เมษายน 2561 ที่ ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *