งานบวช พระต้น

ขอกราบลาอุปสมบท นำนาคเข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดปะตงวนาราม

หาช่างภาพงานบวช พื้นที่ จันทบุรี ตราด ระยอง ติดต่อ 087-099-2336


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *